трансформатор

Каква е ролята на трансформаторите в ежедневието ни

В раздел трансформатори на онлайн магазин Ташев Галвинг ще намерите богат асортимент от автотрансформатори, звънчеви, повишаващи, понижаващи, разделителни и токови. По своята същност това са статични електромагнитни устройства, които преобразуват електрическата енергия в стойности със запазването на честотата на тока. Накратко това са преносители на ел енергия от конкретен източник до потребителя на ток. Какво представляват и каква е ролята на трансформаторите ще ви разкажем в днешната публикация.

От какво са съставени

Самите трансформатори са просто устроени. Те съдържат две намотки, които не са електрически свързани по между си, а чрез магнит. Намотките се делят на първични и вторични. Първичната е свързана с източника, който осигурява енергията, а втората се свързва с консуматора.

По своя състав намотките могат да бъдат изработени от алуминиеви или медни проводници. Те се навиват върху изолационен материал. Този материал е известен като магнитопровод. При модели трансформатори, които работят при по-голяма честота магнитопроводите се изработват от специална феромагнитна керамика.

Самия принцип на действие на трансформаторите е свързан с това да преобразуват електрическата променливотокова енергия в променливо електроматнитно поле чрез преминаване от първичните към вторичните намотки. Процеса е известен като електромагнитна индукция във вторичната намотка и се изчислява по следната формула е:

U2= – N2(dФ:dt)

При първичната намотка формулата е:

U1= – N1(dФ:dt)

Където U2 e напрежението на вторичната намотка,N2 представлява броят навивки на вторичната намотка, а Ф сумарният магнитен поток през една навивка. Целта на навиването на намотките на магнитопровод, който е от феромагнитен материал е в това са избегнат загубите и да се намалят до минимум. Идеални са онези трансформатори, при които входящата и изходящата мощност са равни величини.

Разнообразие

Според принципа на приложение както и броя на намотките, формата и общия външен вид се предлагат разнообразни видове трансформатори. Ще разграничим някои от най-популярните, които намират широко приложение в еждневието.

Съобразно броят на фазите се делят на:

 • Моновазни;
 • Еднофазни;
 • Трифазни.

Когато устройството се използва за промяна на стойностите на напрежението се наблюдават:

 • Повишаващи напрежението;
 • Намаляващи;
 • Разделителни.

За да се намали риска от прегряване при работа трансформаторите се нуждаят и от съответното охлаждане. По този принцип се разграничават:

 • Маслени;
 • Сухи.

Има и видове, които се класифицират спрямо формата на магнитопровода. Тук най-масовите са:

 • Капсуловани;
 • Ш – образни;
 • PL – образни,
 • Тороидални.

Ако на човек, който не се занимава професионално с електричество му се струва абсолютно непонятно използването на такива термини то имайте предвид, че наистина е от съществено значение какъв тип трансформатор ще бъде използван при съответната инсталация.

Разнообразие по отношение на приложението

трансформатор в крушкаОсновно тук класификацията се отнася до:

 • Силови. Този тип трансформатори са широко разпространени в сфери като селското стопанство, промишлеността, електроенергетиката;
 • Автотрансформатори. По своето предназначение те служат за изменение на напрежението. Отличават се с минималистичните си компактни размери. наричат ги още класически, тъй като са много икономични, евтини и гарантират минимални загуби на ток. А това определено ги прави предпочитани в редица сфери;
 • Измервателни. Самото им наименование показва, че тяхната задача е да измерват тока и напрежението.

Използването на устройствата при електрическите уреди осигурява тяхното ефективно експлоатиране. Имайте предвид, че е необходимо винаги да се спазват съответните правила за експлоатация  оглед на вашата безопасност. Ролята на тези устройства е да намали загубите на ток и освен това да трансформира електрическата енергия в напрежение, което е необходимо за работата на даден уред.

Така например едни са изискванията на лаптопа ви, а съвсем други на фурната в кухнята. Ето защо необходимостта от такива преобразуватели на напрежението е от съществено значение за ежедневието ни и е важно тяхното присъствие при използването на който и да било уред, използващ за работата си електрическа енерегия.