прикачен инвентар

Преимуществата на плуговете са в тяхната висока продуктивност

Стопаните, които отглеждат големи площи със зърнено-житни култури имат специално отношение към инвентара, който използват за обработка на почвата и на вече към плуговете. Дълбоката оран е едно от основните агротехнически мероприятия, които независимо, че се провеждат един или два пъти в година имат особена роля за подобряване плодородието а почвата. Затова независимо от размера на площта всеки фермер разполага с висококачествен плуг, който е достатъчно ефективен и рентабилен за да бъде теглен от не по-малко мощен трактор. Комбинацията наистина плуге задължителна за да се извърши една на пръв поглед рутинна дейност, но пък много полезна за почвообработката. Плуговете се използват не само за извършване на дълбоката оран, те имат съществен принос при торенето, което на практика се извършва размесване и разрохкване на почвата. Едни от най-големите преимущества на плуговете са в тяхната висока продуктивност, което от своя страна намалява и разходите при обработките.

Производителите на плугове разполагат с ефективни модели, които дават на фермерите доста големи възможности за изява. Обръщането на пластове, разрохкването както и отстраняването на плевелите се извършва с едно действие и така максимално се подобрява качеството на агротехническото мероприятие. Независимо от влажността на почвата мощните и здрави плугове спомагат за активиране на разлаганията в почвата. По този начин се подобрява нейния състав и съединения, които имат отношение към развитието на посевите като фосфор, калий и азот се нормализира с оглед развитие на боластотворни гъби и микроорганизми, които в последствие разболяват растенията. Именно затова всеки стопанин избира с повишено внимание плуг, който да се справи с отговорността да подготви почвата за отглежданите култури. Вариантите за плугове от MASS са едно огромно предимство, което фермерите получават като по този начин не само се справят с обработката на големи като размер площи, но и максимално подобряват тяхното плодородие. Тук https://goo.gl/t77Pzq можете да разгледате навесни обръщателни плугове, такива от конвенционален тип, както и модели с хидравлична защита, които ще спомогнат за развитието на едно рентабилно и ефективно земеделие.

Днес модерният стопанин разчита на машините и съоръженията за да постигне резултати, които да го наредят на конкурентна позиция. Без прикачна техника като плуговете характерните обработки на почвата са немислими. Затова качеството на инвентара и избора му според потребностите на стопанството са основен ангажимент за фермерите, които знаят как да работят ефективно. Правилото при подбора на плугове е и в тяхната маса, защото колкото по-голям и тежък е инвентара, с толкова по-мощен трактор трябва да разполагате. Работата ширина и броя на корпусите пък се определя от вида и размера на общата площ, която ще се обработва. Така, че колкото и универсални като прикачен инвентар да са плуговете са нужни доста познания за да направите правилния избор.