плугове

Плугове – конвенционални решения за модерното земеделие

Плуговете са прикачен инвентар, който е предназначен за почвообработка. За да се постигне максимална ефективност и добро разрохкване на слоя е нужно земеделските стопани да разполагат с нужната техника. Плуговете са ресурса за постигане на резултат, който да е отговорен за висококачествените добиви от почвата. Изборът на такава техника както и всяка една, с която оперират фермерите изисква нужното внимание и аналитичен подход при избор.  Тези плугове са конвенционални решения, които се теглят от трактор и в зависимост от работната ширина могат да допринесат за едно рентабилно и ефективно земеделие. Гъвкавост, оперативност и комбинации с друг вид прикачна техника тези съвременни решения определено са необходимост за фермерите, които предпочитат съвременното земеделие и иновациите в сектора.прикачен инвентар

Плуговете могат да бъдат с постоянна или променлива работна ширина на плужното тяло. Това според експертите е доста добро решение както за малки така и големи обработваеми площи. Освен с разрохкване плуговете в зависимост от техния вид и модел могат да предложат много ефективно отстраняване на плевелите както и размесването на торове и препарати. Подобряването на характеристиките на земното легло дава добра подготовка за засяването на семената. Всеки един етап от стопанските дейности си има значение. Много е определящ агротехническия план, който стопаните следват за да постигнат необходимия резултат.

С използването на плуговете фермерите се грижат изключително ползотворно за ерозивните процеси. Когато почвата е обработена съгласно производствените норми, то не е наблюдават наводнения или засушаване. Правилната подготовка и разораване снабдява почвата с кислород и достатъчно влага за да могат растенията да се развиват пълноценно. Земеделието изисква полето да бъде обработено така, че реколтата да е достатъчно добра като количество и качество. С плуговете с марка Mass фермерите получават една уникална възможност да се сдобият с ресурс, който да повиши качеството на продукцията. Българските стопани изискват да бъдат конкурентни в световен мащаб. Ето защо да работят с техника, която е от световно ниво е наистина приоритет.

Едни от най-разпространени са плуговете, с които почвата се преобръща едновременно с плевелите. Ето, че с едно напълно евтино и обикновено действие плуговете успяват да подготвят почвата за предстоящото засяване като отстраняването на плевените се осъществява по най-бързия и ефективен начин. Плуговете тип чизели са друг модел, който фермерите изключително уважават. Тук не се наблюдава обръщане на слоя, а единствено се разрохква почвата за да я подготви още по-добре за семената, които ще бъдат положени в нея. За стопанствата, при които се отглеждат картофи например едни от най-подходящите плугове са тези с набраздяваща функция. Те образуват бразди, в които се полагат семената и така ръчния труд е минимизиран в максимална степен. Доверете се на плуговете с марка Mass.